Sara Lindberg & Maria Flanagan Sundqvist

Workshop "Tillsammans på jobbet - hur svårt kan det va?"

Ja, hur svårt kan det vara egentligen? Alla vi som kommer till jobbet är olika och tillsammans kan vi skapa en fantastisk arbetsmiljö eller något helt annat. Sara och Maria pratar om styrkan i att vi är olika, vikten av att ”tillsammans” blir bra, vad som är ok och inte är ok när vi är tillsammans med mera. Föreläsningen inspirerar till att skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar.

Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist, arbetsmiljökonsult respektive individ- och grupputvecklare, håller arbetsmiljöutbildningar och föreläser om arbetsmiljö och arbetsglädje på ett lustfyllt sätt och är mästare på att motivera i det vardagsnära. Sara och Maria har tillsammans skrivit böckerna ”Arbetsglädje – en väg till att trivas, må bra och prestera” och ”Nyckel till framgång – organisatorisk och social arbetsmiljö”.

Onsdag 21 mars kl 10.15-11.00