Jessica Forsén

"Må bäst i din färg"

Jessica Forsen som driver HR Kompassen brinner för att arbeta med grupputveckling och då är framförallt färgerna(DISC) till stor hjälp men hon har många andra verktyg som jag använder för att få organisationer, grupper och individer att utvecklas. Att få fram det bästa ur grupp eller en individ gör att Jessica blir tillfreds och fylls av glädje. Alla människor har sådan inre potential men kan ibland behöva lite stöd på vägen för att hitta det. Att ge människor möjligheter att använda sina drivkrafter och energi gör att dem håller sig friska och glada i organisationerna också. Att känna arbetsglädje är att viktigt för då blir vi effektivare och lönsammare. Vi är dessutom varandras arbetsmiljö och behöver därför hela tiden arbeta med vår kommunikation. Kommunikation låter så enkelt men är inte alltid så lätt.

Extended DISC som har funnits sedan 1994, är en holistisk modell som används för att förstå människors beteende och kommunikationsstil. Den identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor. Vi klassificerar inte människor utan vi ser olikheter som en styrka – om vi använder dem. Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika. Vi vill inte begränsa en persons förmåga eller motivation att utvecklas i någon riktning utan vi vill skapa förutsättningar för dem att utvecklas i den riktning de vill.

Extended DISC kan bland annat användas på följande områden:

• Personlig utveckling
• Ledarskap
• Effektivare ledningsgrupper
• Effektivare team
HR Kompassen är certifierad i metoden och har mångårig erfarenhet av arbete i arbets-, lednings- och säljgrupper med utgångspunkt i DISC-teorin.
DISC-teorin är en av världens mest använda teorier för självskattningsanalyser och personprofiler.

Onsdag 21 mars kl 10.15-11.00