Hillevi Wahl

”Äg ditt liv – så får du mer tid, kraft och glädje”
Hillevi har blivit lite av en specialist på fysisk hälsa. I bagaget har hon även stor erfarenhet kring psykisk hälsa och har ägnat sig mycket åt dessa frågor i relation till arbetslivet. Hillevi har omfattande kunskaper om organisationer och arbetsgrupper, då hon suttit på flera olika chefspositioner och verkligen behövt tänka kring och jobba med samarbete, gruppdynamik och inte minst om arbetsglädje!
Fotograf Juliana Wiklund/MORETHANWORDS.SE
Torsdag 22 mars kl 13.55 - 14.30