Daniel Brolén

"Hur motion av både kropp och hjärna leder till ledar- och grupputveckling"

Kan du leda dig själv kan du även leda andra! Både mentalt och fysiskt.


Daniel talar om betydelsen av personlig utveckling, självkännedom och att kunna leda sig själv. Ett utvecklat ledarskap där individen uppträder som ett föredöme samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund ger förutsättningar för att kunna motivera enskilda individer, medarbetare och utveckla arbetsgrupper till att bli framgångsrika team.


Daniel talar även om personlig utveckling och förhållningssätt som leder mot en större balans i tillvaron samt hur motion kan leda till större välbefinnande, glädje och ökad självkännedom.  

Daniel är ledarutvecklare, coach och inbiten löpare.

Onsdag 21 mars kl 08.40-09.20