Catarina Gullberg

"För att hitta den vackraste gläntan i skogen måste man våga vara vilsen en liten stund"

Oro, måsten och prioriteringar. Tre områden som har stor betydelse för den dagliga upplevelsen av kontroll och balans och framförallt för att undvika stress. En annan viktig pusselbit är att inkludera anhöriga till personer som stressar och ge dem konkreta verktyg för att stötta samt minimera påverkan på den egna balansen. Catarina förmedlar ett oförtrutet hopp om att det går att förändra ett negativt beteende.

Catarina har egen erfarenhet av svår utmattning efter en framgångsrik karriär och arbetar idag med att förebygga ohälsa för både beroende och medberoende individer och grupper.

Onsdag 21 mars kl 13.00-13.45