Vår strävan att få arbetsglädje

Vi har fått var sin hjärna. De är ganska lika faktiskt. Våra hjärnor är i snitt 5 gånger känsligare för hot än för belöning. Hjärnan jobbar hårt för att minimera det som hotar och maximera belöning.

Vi har alla träffat medarbetare A som entusiastiskt kastar sig över nya projekt. Att A motiveras av möjligheter till belöning är tydligt. Belöningen kan förstås ha olika skepnader. Högre lön förstås, men också att skapa nytt, fixa utmaningar eller stolthet att ha gjort något meningsfullt.

Sedan har vi en annan medarbetare, B. Den som inte verkar motiveras alls. Vi pratar på om möjligheter med det nya projektet. Det verkar som om ju mer vi försöker entusiasmera desto ”kallare” blir B. Hopplöst? Inte alls. Förmodligen hittar B huvudsakligen sin motivation, för den finns alltid i oss, genom att undvika hot. Försök förklara meningen med det nya projektet i termer av att undvika förluster, möta konkurrens eller ha nästa generation produkter framme i tid. Får du en annan reaktion?

Är du chef? Ta då din uppgift att lära känna dina medarbetare på allvar. Alla vill känna arbetsglädje och chefen kan bidra till att eliminera det som hindrar medarbetaren att ”slå på” sin motivation.

Och du chefen, du kan komplettera med att undvika att själv släcka den brinnande arbetsglädjen.

Om man fått anstränga sig för att åstadkomma något och sedan fixat det, känns det jättebra. Det spelar ingen roll om det är en kvartsmara eller ett helt maratonlopp. Bara det var en ansträngning. (Det är kanske därför IKEAs alla möbelpussel är så populära?) Om man fått anstränga sig och kämpa för att gå i mål så är man beredd att ta i en gång till, efter en paus.

Håll koll på när din medarbetare hamnar i den situationen. Efter en stor ansträngning är jobbet klart. Det är skrämmande lite uppmärksamhet som behövs för att hålla lågan brinnande. Men var inte blyg! Utnyttja hela skalan: Uppmärksamma! Beröm! Fira!

Skulle medarbetarens mödosamt åstadkomna resultat inte komma till användning som det var tänkt, fundera på hur du ska framföra detta. Hur ska du kunna bekräfta medarbetaren om planerna/behovet ändrats? Kan resultatet sparas och komma till användning senare? Forskning visar faran med att ignorera det medarbetaren åstadkommit. Att ignorera medarbetarens resultat är nästan lika demotiverande som att, medan medarbetaren ser på, stoppa hens resultat direkt i en papperstugg.

Som chef kan du boosta arbetsglädje genom att se och bekräfta dina medarbetare och få dem att känna sig stolta över det de åstadkommit.

Ett beröm per dag. Som ett vitaminpiller. Börja idag!