Piteå kommun i långsiktig storsatsning på arbetsglädje

Piteå kommun arbetar i ett treårigt projekt med att skapa hälsosamma arbetsplatser och öka arbetsglädjen.

– Det är lätt att tänka att det är belysning och hjälpmedel som är viktigast när det gäller arbetsmiljö, men det är inte hjälpmedel som skapar arbetsglädje. Den bygger vi tillsammans på arbetsplatsen, säger Ewa Degerman, personalchef Piteå kommun.

Efter att ha sett hur sjukfrånvaron börjat öka från 2012 tog Piteå kommun ett grepp om utvecklingen 2016 där man gjorde en kartläggning av frånvaron för att ta reda på dess orsaker. Med den kunskapen som underlag togs steget att arbeta fram åtgärdsförslag.

–Vi började med att bland annat kartlägga chefers förutsättningar. Där tittade vi över hur många underställda varje chef ska ha, både för att ge chefer rätt förutsättningar att leda, men också för medarbetare att bli sedda av sina chefer, säger Ewa Degerman.

Detta låg, tillsammans med reviderade rehabiliteringsrutiner, till grund för ett politiskt beslut att göra något åt utvecklingen.

Politikerna i Piteå kommun beslutade att satsa 1 miljon kronor per år mellan 2017–2019 för att utveckla hälsosamma arbetsplatser och skapa arbetsglädje. 

 

Under 2018 arbetas med kulturen på arbetsplatser och som ett startskott för detta startade genomförde tv-personligheten Morgan Alling åtta föreläsningar i december för 3000 av de 4000 medarbetarna i Piteå kommun.

– Vår rubrik är ”En i gänget”. Där pratade han om hur man kan bryta negativa kulturer, kränkningar som tas om hand direkt och hur kul det är att se människor växa när de känner att får vara "En i gänget". Det är en känsla vi vill förmedla där vi behöver olikheter, men också omsorg om varandra och skapa ett förhållningssätt.

Förutom föreläsningarna finns Morgan Alling med i den digitala personaltidningen med miniföreläsningar. Till det är ett antal frågor kopplade som man ska arbeta med på alla arbetsplatser.

Det är ett långsiktigt internt arbete för att motivera och utveckla både medarbetare och chefer. Hon poängterar att det gäller att hålla i och hålla ut med en tydlig plan för vad kommunen nu ska göra.

Intressant är att det började komma positiva signaler kring arbetet redan under kartläggningen av vad som behövde åtgärdas.

– Det skapade många bra samtal som lever kvar. Efter kartläggningen har vi reflekterat tillsammans och funderat på hur vi ska tänka hos oss när det gäller vår väg mot ökad arbetsglädje och en hälsosam arbetsplats.

En viktig del i arbetet, enligt Ewa Degerman, är att visa på möjligheter och att skapa förutsättningar för de förbättringar som nu arbetas med.

– Men det kanske viktigaste är att inte bara visa vad vi vill utan också göra det med omtanke och innerlighet. En viktig del för Piteå kommun är visa för våra medborgare hur mycket vi gör för att få friskare medarbetare. Vi vet att vi har alla möjliga typer av tuffa jobb hos oss, vissa mer fysiskt och andra mer mentalt. Därför är det är väldigt viktigt att jobba med att förbättra arbetsmiljön, men kanske framför allt att öka arbetsglädjen.

Ewa Degerman berättar att Sveriges kommuner och landsting, SKL, jobbar med en slogan som är ”Sveriges viktigaste jobb”

– Om vi har medarbetare som tycker att det roligt, trivs, blir sedda och bekräftade kommer även leveransen till medborgarna att bli bra. Om våra anställda pratar gott om sitt jobb, stärker det även alla jobb inom välfärdssektorn. Vi har, som arbetsgivare, inte haft orden att beskriva det viktiga jobb som görs varje dag i allt från jobb med våra barn, äldre, till vägar, ordning och bygglov som ger förutsättning för att samhället ska fungera. Vi måste bli duktigare på att visa på det.

Hon pekar på att cheferna har en viktig del i arbetet mot gladare och friskare arbetsplatser, men att det är ett gemensamt ansvar med medarbetarna.

– Samtidigt är det viktigt att arbetet är en ledningsfråga. Det ser jag som en förutsättning. Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret.

Hon menar att systematiken i arbetet är jätteviktig, att ge chefer förutsättningar att kunna arbeta med arbetsmiljön och arbetsglädjen. Arbetet med att förbättra stöden sker löpande och ska utmynna i en modell som de kan fortsätta att arbeta med när den treåriga satsningen är över.

– Lika viktigt som det är att följa upp ekonomin och personalfrågor ska ledarna följa upp arbetsmiljöfrågorna och systematisera sitt arbetsmiljöarbete. Stöd och checklistor ska utarbetas, säger Ewa Degerman.

För Piteå kommun kommer konferensen Nolia Arbetsglädje i helt rätt tid.  Hon ser Nolia Arbetsglädje som en bra del kommunens satsning och har köpt deltagande under en dag konferens för sina friskvårdsombud.

– Det ska ge inspiration som de kan ta tillbaka till sina arbetsplatser. Arbetsglädje och friska arbetsplatser är ett jätteviktigt område. Arbetsglädje smittar lika effektivt som gnäll och missnöje. Det är väldigt viktigt att bli smittad av rätt bacill, säger Ewa Degerman, personalchef på Piteå kommun.

Tips från Ewa

  • Ta reda på hur ert nuläge ser ut genom att bland annat använda fokusgrupper
  • Träffa samma yrkeskår med olika sjukfrånvaro
  • Prata med era ledare.
  • Följ aktuell forskning
  • Ta fram ett antal punkter och jobba med dem systematiskt, se till att de finns med på alla dagordningar och – håll ut!
  • Ta fram punkter som alltid måste finna med på alla dagordningar
  • Visa på möjligheterna
  • Revidera rehabrutinerna