ARBETSGLÄDJE – EN VÄG TILL ATT TRIVAS, MÅ BRA OCH PRESTERA

Vad är arbetsglädje för Dig? Den här frågan har vi ställt till många människor när vi är ute och föreläser. Svaren är många men ofta ganska lika. Arbetsglädje, uttrycker många, är gemenskapen med kollegor, att bli sedd och lyssnad på men också saker som att känna sig stolt över sitt arbete, eller att bli klar med en uppgift. Vissa arbetsplatser sprudlar av arbetsglädje medan andra inte alls gör det. Det här med arbetsglädje är en arbetsmiljöfråga och bör tas på fullaste allvar. En sådan viktig arbetsmiljöfråga får verkligen inte bara rinna ut i sanden.

Vi har så mycket att vinna på att skapa arbetsplatser som genomsyras av arbetsglädje. En gång kom vi till en arbetsplats där arbetsglädjen hade försvunnit, medarbetarna tyckte inte längre att det var roligt att gå till jobbet. Ledningen förstod allvaret och bad oss komma dit och inspirera dem till att hitta sin arbetsglädje. Vi fick en heldag tillsammans med arbetslaget där vi pratade om vad arbetsglädje är, hur de hade det och hur de skulle vilja ha det. Ofta behövs inga stora insatser för att stärka arbetsglädjen, utan små bidrag av var och en räcker långt. Just den här gruppen bestämde att de skulle börja hälsa på varandra på morgonen, vilket de glömt bort. De bestämde sig också för att erbjuda hjälp när de själva var klara med dagens uppgifter men såg att någon annan inte var det. Det tredje de bestämde sig för var att be om hjälp när de behövde hjälp. Dessa tre till synes självklara handlingar gav stora resultat. När vi efter ett halvår träffade gruppen igen fick vi höra att de allra flesta kände högre arbetsglädje. Fantastiskt. Men inte nog med det, det visade sig även att både sjukskrivningarna och övertiden hade minskat markant. Ökad arbetsglädje ger effekter inte bara för individerna utan även för organisationen.

I arbetet med att stärka arbetsglädjen är det viktigt att vi ser det gemensamma ansvaret men vi får aldrig glömma det egna ansvaret. När jag kommer till jobbet kan jag välja. Antingen bidrar jag till en god stämning och en bra arbetsmiljö där arbetsglädjen är hög men jag kan också göra tvärtom. Väljer jag den här vägen är risken att arbetsglädjen rinner ut i sanden och att vi inte trivs och mår på våra arbetsplatser. Glöm inte bort det lilla som att hälsa, berömma varandra eller sluta med skitprat och gnäll.

När vi stod på Bokmässan i Göteborg för några år sen med vår då alldeles färska bok, Arbetsglädje - En väg till att trivas, må bra och prestera, hörde vi en kvinna säga till sin väninna ”Den här fick jag av min chef förra veckan. Det ska bli kul och se om den gör någon nytta!” Vi sa inget, men vi tänkte att det kommer den inte att göra. Det är ju inte boken som gör nytta utan det var och en bestämmer sig för att bidra med. Det är det som stärker arbetsglädjen och som bidrar till att vi skapar friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar.

Hur ska du bidra till arbetsglädjen idag?

// Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist