Bli partner

Nolia Arbetsglädje riktar sig primärt till alla medarbetare på en arbetsplats men också till HR-chefer och ledare. Vi skapar en mötesplats för dem som vill få hjälp, men också inspiration och verktyg för att skapa mer arbetsglädje på sin arbetsplats. Arbetsglädjen är livsviktig för både företag och offentliga verksamheter samtidigt som kunskapen i praktiken är låg om vad som ökar glädje, hälsa och välmående. Vi vill skapa en mötesplats som kan bli den språngbräda och inspirationskälla som gör att våra medmänniskor tar aktiva beslut för att bli friskare och gladare. Målet är att sprida organisatorisk hälsa med fokus på den psykosociala miljön för piggare medarbetare som här kan få verktyg och hjälp att nå sin fulla potential. 

För att kunna sprida organisatorisk hälsa behöver vi fler partners. Hör av dig om du är intresserad av att veta mer om detta. helene.ljungstedt@nolia.se eller 070-234 77 33

Medarrangör för Nolia Arbetsglädje är Inner Sweden AB.