Utställarlista A-Ö

 

Utanför Christinasalen samlas våra kunniga utställare som du kan träffa under dagarna. Ta tillfället i akt under pauser i programmet och var nyfiken, ställ frågor till dem. Vem vet om det mötet är början till något nytt i ditt liv?

 

Monter nr 7. www.avonova.se 

Tävla om gratis föreläsning inom arbetsmiljö

Vad är era utmaningar på er arbetsplats? Visst vill ni skapa en bra arbetsmiljö?
Vi vet att företag behöver stöd och hjälp vid konfliker, alkohol- och drogmissbruk, stress och långvarig ohälsa.
I dialog med er skapar vi en hållbar arbetsplats och en levande organisation
 Var med i vår tävling genom att besvara några enkla frågor om arbetsmiljö. Ni kan vinna en workshop om stress eller en utbildning i hjärt-lungräddning till din arbetsplats.

Testa senaste trenden VR-glasögon!
Följ med på en virituell resa från ohälsa till hållbar arbetsmiljö. Hållbart arbetsliv ger glädjeenergi och en friskare fritid

Träffa  Patrik Berglund, Malin Wikström och Esbjörn Häggström.

Varmt välkomna!

 

Monter nr 11. https://monika.bemergroup.com/sv

 

 

Monter nr 4. www.curatina.se

Vill du minska sjukfrånvaron, förbättra medarbetarnas hälsa och skapa ett friskare företag? Då ska du komma och besöka oss på mässan!

Curatina är en nytänkande och proaktiv företagshälsa som sätter medarbetarna i fokus och tar ett helhetsperspektiv på hälsoarbetet. Du får en effektiv digital temperaturmätare, uppföljning och rådgivning samt en tydlig bild av hela företagets och medarbetarnas hälsostatus. Ett vinnande koncept både ekonomiskt och hälsomässigt.

Med stöd av våra insatser ser vi:
* Bättre kommunikation och mindre konflikter * Minskade sjukskrivningstal, stressreduktion – ger stabilitet företagen
* Minskade kostnader för rehabilitering och sjukskrivningar * Ökad effektivitet och produktivitet * Attraktiv arbetsgivare
* Stabila och balanserade medarbetare och ledare * Ökade vinster i bolaget

Kom och besök oss i våran monter så har du möjlighet att göra ett stresstest!

 

Monter nr 8. www.friskaarbetsplatser.se 

 

   

Monter nr 5. www.hrkompassen.se , www.bothniagruppen.se

Behöver du stöd i att utveckla din ledningsgrupp, arbetsgrupp, dig själv som chef eller dina medarbetare? Då har du kommit rätt, vi hjälper dig med detta utifrån era förutsättningar och mål. HR-Kompassen visar dig och gruppen riktningen. Vi erbjuder också föreläsare till kick-offer, personaldagar, grupp- eller chefsträff, konferenser eller kundevenemang. HR-Kompassen brinner för att utveckla dig och ditt företag för att ni ska nå verksamhetsmålen på ett effektivt sätt som bidrar till högre arbetsglädje och lägre kostnader. Vi bidrar med verktyg, energi och kompetens. Det kan vara genom föreläsningar, workshops, utbildningar, grupputveckling, coachning, ”skuggning” i ledarskapet, kartläggningar, utredningar mm.

 

Monter nr 6. www.inner.se 

Friska arbetsplatser är attraktiva.
Trots att psykisk ohälsa är den främsta anledningen till den växande sjukfrånvaron i Sverige, saknar de flesta organisationerna ett praktiskt och reellt förebyggande arbete. Våga bryt trenden.Med etablerad forskning och empirisk erfarenhet från förändringsprocesser
visar Inner hur och vad organisationer bör göra för ett friskare arbetsliv.

Kontakta Inner. Vi kan livskvalitet!

 

Monter nr 1. www.kaarle.nu

”Ingen ska behöva dö, skada sig eller sova dåligt pga arbetet.”
Kaarle arbetsmiljö & kompetens AB erbjuder seniora konsult- och utbildningstjänster med siktet inställt på att angripa arbetets vardagsutmaningar mer proaktivt istället för att släcka bränder. Att säkra och utveckla på vilket sätt man jobbar och uppnå högre trygghet, lönsamhet och arbetshälsa blir allt angeläget i värld i förändring. Jag ensamkonsult och bransch- och leverantörsoberoende men arbetar i kluster med andra kompetenser. Detta gör att ni som kund hos mig kan vara säker på att jag företräder Er med ert bästa för ögonen. Jag blir er stödfunktion och kompetenshöjare så att ni kan arbeta tryggare och effektivare.
HUR? – Genom dialog och behovsanalys hittar vi tillsammans rätt upplagd åtgärd - Kika in på hemsidan

 

Monter nr 9. www.kristofsflora.se

En blomsteraffär med stor erfarenhet och kunskap av inneväxter, snittblommor och leveranser.

Monter nr 13. www.boten.se 

Det som utmärker oss är vårt stora fokus på individuellt utformade skoinlägg och vår kunskap om skor för hjälp vid onda fötter, knä, höfter och ryggar.

 

Monter nr 12. www.senab.com

Vi tror på rummets inneboende kraft.

 

Monter nr. 3. www.virmeda.se 

Virtuella medarbetare är ett effektivt sätt för företag att dela på personal. Som kund hos oss får ni enkel tillgång till personal online, utan att anställa 

 

Monter nr 2. Ydimer Management


På Ydimer arbetar vi lite annorlunda jämfört med traditionella managementkonsulter. Vi kommer inte utifrån och berättar hur man ska göra för att uppnå sina mål – vårt tillvägagångssätt är istället att lyssna och att bistå kunderna att själva identifiera de förbättringar som är bäst för just deras verksamhet. 
Vår utbildningsverksamhet genomsyras av ett coachande förhållningssätt, vilket innebär att kunden ges möjlighet att utvecklas på flera plan. Vi har ett brett utbud av utbildningar som erbjuder de verktyg som behövs för att utvecklas i sin yrkesroll. Merparten av våra utbildningar är företagsanpassade och genomförs på förfrågan av kund. Vi erbjuder även ett antal öppna utbildningar.
Vår målsättning är att ge våra kunder lust, flyt och glädje i sin dagliga verksamhet.

 

Monter nr 10. www.eckerskog.com

Jag hjälper dig att skapa schyssta arbetsmiljöer i ditt företag. Hållbarhet och arbetsglädje för dig och dina medarbetare. Stabilitet för företaget.

 

Våra utställare hittar du i foajén utanför Christinasalen där våra föreläsningar tar plats.