Vi vill skapa arbetsglädje!

Arbetsglädje är livsviktigt för ett företag! Inte minst för att glada medarbetare är lojala medarbetare och det i sin tur ger gladare och mer lojala kunder och lojala kunder återkommer och köper fler produkter och tjänster och pratar gott om företaget. Glada medarbetare är dessutom friskare, mer motiverade, mer kreativa, mer engagerade och klarar motgångar mycket bättre.

Idag kan det för vissa företag och organisationer vara medarbetarna som är det allra viktigaste konkurrensmedlet när priser och produkter och tjänster mer och mer liknar varandra mellan konkurrenterna.

Vår förhoppning är att mötesplatsen blir en språngbräda och inspirationskälla som gör att våra medmänniskor tar aktiva beslut för att bli friskare och gladare på jobbet.