Mötesplatsen för ökad arbetsglädje

Att ha roligt är livsviktigt för ett företag och kan leda till en positiv spiral. Med glada medarbetare får du lojala medarbetare och ger i sin tur gladare och mer lojala kunder. Lojala kunder återkommer och köper fler produkter och tjänster och talar gott om företaget.

Dessutom är glada medarbetare friskare, mer motiverade, mer kreativa, mer engagerade och klarar ofta motgångar bättre.

Många ledarskapskunniga talar också om att medarbetare blir ett allt viktigare konkurrensmedel när priser, produkter och tjänster allt mer liknar varandra. 

Till vem?
Nolia Arbetsglädje riktar sig primärt till alla medarbetare på en arbetsplats men också till HR-chefer och ledare. Vi skapar en mötesplats för dem som vill få hjälp, men också inspiration och verktyg att skapa mer arbetsglädje på sin arbetsplats. Målet är att sprida organisatorisk hälsa med fokus på den psykosociala miljön för piggare medarbetare som här kan få verktyg och hjälp att nå sin fulla potential. 

Välj din egen ”hälsococktail” från programmet
Föreläsningsprogrammet är lite annorlunda upplagt än i många andra konferenser. Här kan du själv lägga upp delar av ditt program – din ”hälsococktail” för att välja det som passar dig bäst.